מכרז מסגרת פומבי מס’ 05/2024 למתן שירותים בתחום אבטחת מידע עבור אשכול רשויות מישור החוף והרשויות החברות בו, זוכה המכרז: אינטגרטי יעוץ וניהול סיכונים 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 05/2024 למתן שירותים בתחום אבטחת מידע עבור אשכול רשויות מישור החוף והרשויות החברות בו

זוכה המכרז: אינטגרטי יעוץ וניהול סיכונים

זוכה המכרז: חברת זיפקום תקשורת בע”מ, חברת דיקל באטני וחברת וואן שילוב מערכות

ליצירת קשר עם הספק הזוכה באמצעות משרדי אשכול רשויות מישור החוף

טל’ 04-6099124

מייל lishka@hof.org.il

 

למכרזים נוספים ניתן לפנות לאושרת נגר מנהלת פיתוח כלכלי איזורי 052-5558097

 

 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 05/2024

למתן שירותים בתחום אבטחת מידע עבור אשכול רשויות מישור החוף והרשויות החברות בו

  1. אשכול מישור החוף מזמין בזאת הצעות מחיר ביחס למכרז שבנדון.
  2. בכדי להשתתף במכרז, נדרש לרכוש את מסמכי המכרז בסך 1,500 ש״ח (בתאום מראש), במשרדי האשכול שברחוב המלאכה 3, בנין א.ד שגיא 3 קומה 4, בנימינה-גבעת עדה, בימים ראשון – חמישי, בין השעות 9:00 ל 15:00 אחה”צ או לחילופין לשלוח מייל לדוא”ל micrazim@hof.org.il עם בקשה לרכישת המכרז כנגד אישור העברה בנקאית .
  3. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה- נא להעביר שאלות בדוא”ל micrazim@hof.org.il ולוודא קבלת אישור בדוא”ל חוזר כי השאלות התקבלו. השאלות יתקבלו בפורמט docx בלבד למכרז.
  4. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע”י המציע.
  5. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מאתר האינטרנט של האשכול בלינק: https://hof.org.il/ . יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
  6. מועד אחרון להגשת ההצעותההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול מישור החוף בכתובת רחוב המלאכה 3, בנין א.ד שגיא 3 קומה 4, בנימינה גבעת עדה, עד ליום 23/05/2024 בשעה  14:00.

תאריך פתיחת מעטפות 27/5 בשעה 10:30 במשרדי האשכול

בכבוד רב,

מר תמיר מילרד

מנכ”ל אשכול רשויות מישור החוף

 

דילוג לתוכן