דרוש יועץ ביטוח לאשכול

07/07/2024

הנדון: אשכול רשויות מישור החוף מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור יועץ ביטוח לאשכול.

רקע:

 • איגוד ערים אשכול רשויות מישור החוף הינו תאגיד אשר הוקם במסגרת התאגדויות אזוריות. מטרת הקמת האשכול היא פיתוח אזורי וקידום שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות שונות. האשכול מונה 6 רשויות מקומיות, כמפורט להלן: מ.א חוף כרמל, מ.א אלונה, מ.מ פורדיס, זכרון יעקב, בנימינה-גבעת עדה, ג’סר א-זרקא.
 • עתידות להצטרף לאשכול 6 רשויות נוספות – כפר קרע, אום אל פחם, פרדס חנה, מ.מ מנשה, חריש ואור עקיבא.
 • פעילות האשכול היא בהתאם לחוק איגודי ערים, תשט”ו – 1955 ותקנותיו, לצו ההקמה ובהתאם לנהלי משרד הפנים בנושא אשכולות.

 

תנאי סף:

בעל/ת תעודת סוכן/ת ביטוח וניסיון אישי של 10 שנים לפחות הכוללת מתן שירותי ייעוץ ביטוחי  מול רשויות (עיריות מועצות מקומיות או מועצות אזוריות ) ו/או איגודי ערים מסוג אשכול רשויות .
על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף על המציע לצרף להצעתו תעודת סוכן ביטוח וכן רשימה של הרשויות או האשכולות להן ניתנו על ידו השירותים מהסוג המבוקש בבקשה זו הכולל שם הרשות או האשכול מספר השנים בהם ניתן השירות ואיש קשר כולל מספר טלפון ליצירת קשר.

תקופת ההתקשרות

מיום חתימת החוזה לתקופה של שנה עם אופציה להארכה.

היקף העבודה.

 • בדיקת צורכי הביטוח הנובעים מפעילות האשכול תוך בחינה של אפשרויות וכדאיות רכישה של הביטוחים השונים .
 • בדיקת חוזים עם גורמים חיצוניים ו/או גופים קשורים, תוך התייחסות לסעיפי הביטוח ואחריות בחוזים והשפעתם על מערך הביטוחים של האשכול.
 • המלצה למפרטי ביטוח במכרזי האשכול .
 • קבלת הצעות לביטוח ממבטחים שונים הפועלים בישראל תוך השוואת תנאי ההצעה עד לקבלת החלטה ביחס לבחירת המבטח.
 • בדיקת תעריפי הביטוח ופיקוח שוטף על הפוליסות תוך יישומם למערך המשתנה של האשכול.
 • טיפול וייעוץ בתביעות ביטוח עפ”י העניין והצורך .

בחינת ההצעות:

 • 100% מחיר, תבחר ההצעה הזולה ביותר.
 • יש להציע מודל תמחור שעתי חודשי מכסימלי או מודל תמחור בשיטת ריטיינר

הגשת מועמדות:

את ההצעה יש לשלוח למייל: ganit@hof.org.il עד לתאריך 15/07/2024

תמיר מילרד

מנכ”ל האשכול

 

דילוג לתוכן