תקנון האתר

תנאי שימוש אלה (“התנאים”) חלים על השימוש שלך (“אתה”, “שלך” או “משתמש”) באתר ו/או בשירותים. תנאים אלה צריכים להיקרא בעיון על ידך בשלמותם לפני השימוש שלך באתר. שים לב כי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין מפעילת האתר וכי אם לא תסכים עם הוראה כלשהי בתנאים אלה, תפסיק לאלתר להשתמש באתר
תנאי שימוש

 1. כללי
  1.1. ברוכים הבאים לדף ו/או לאתר (“האתר”).
  תיבת המייל שלנו eshkol@hof.org.il
  1.2. האתר כולל מידע בנושאים הקשורים ליוזמות של המועצות החברות באשכול רשויות מישור החוף ושל תושבי האשכול ( להלן – המידע ו/או השירותים )
  1.3. תנאי שימוש אלה (“התנאים”) חלים על השימוש שלך (“אתה”, “שלך” או “משתמש”) באתר ו/או בשירותים. תנאים אלה צריכים להיקרא בעיון על ידך בשלמותם לפני השימוש שלך באתר. שים לב כי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין מפעילת האתר וכי אם לא תסכים עם הוראה כלשהי בתנאים אלה, תפסיק לאלתר להשתמש באתר.
  1.4 על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים, כפי שתוקנו מעת לעת.
  תנאים אלה משלבים את מדיניות הפרטיות שלנו ועל ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה מאשר שאתה גם מסכים למדיניות הפרטיות שלנו .
 2. מי רשאי להשתמש באתר
  2.1. אתה רשאי להשתמש באתר רק, אם תציית לכל אלה:
  2.1.1. אתה בן 18 לפחות;
  2.1.2 תושב אשכול רשויות מישור החוף
  2.1.3 מסכים לתנאי האתר
 3. פעילויות אסורות
  המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשירותים בצורה מכובדת ומתחייב שלא ;
  3.1 להשתמש באתר לצורך העלאה, הורדה, הפצה, הפצה, פרסום או העברה של;
  (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, הגנה על זכויות פרטיות או כל זכות אחרת;
  (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש משום שהוא מהווה איום, פגיעה, עלבון, לשון הרע, לשון הרע, גזענות או תוכן בלתי הולם;
  (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולים לפגוע במערכות המחשב שלנו או בצדדים שלישיים כלשהם או באופן שעלול להגביל או למנוע מאחרים להשתמש באתר;
  (ד) מידע או חומר אחר המפר כל דין; או
  (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא רשותנו מראש ובכתב;
  3.2 למחוק או לשנות כל ייחוס, הודעה משפטית או כינויים או תוויות קנייניות אחרות באתר;
  3.3 להשתמש בשירותים בכל ממשק שאינו האתר;
  3.4 הפרעה לשימוש של משתמשים אחרים באתר ;
  3.5 להשתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות כדי לגשת לאתר ו/או לשירותים או להשתמש בהם;
  3.6 להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר), ללא רשותנו המפורשת, כל חומר הפועל כמנגנון איסוף או העברת מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות, ללא הגבלה, באגים באינטרנט, קובצי Cookie או התקני ריגול דומים אחרים;
  3.7 להפר את כל החוקים או התקנות החלים, לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית, לרבות, אך לא רק, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גניבת זהות, פריצה, פיצוח או הפצה של תוכנות מזויפות; ספאם וכיוצ”ב
  3.8 לבצע כל שינוי ו/או להפריע בכל דרך שהיא בקוד המקור של האתר ולהעלות כל תוכנה ו/או יישום העלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר או לכל צד שלישי אחר;
  3.9 אתה מכיר בכך שמבלי לפגוע בכל זכות אחרת שעשויה להיות לנו, במקרה שאנו חוששים שהשימוש שלך באתר אינו תואם את הוראות תנאים אלה או כל דין חל, אנו עשויים לעקוב אחר השימוש שלך באתר או בשירותים, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את דפוסי ההתנהגות שלך באתר לצדדים שלישיים וכל פעולה אחרת שאנו עשויים למצוא לנכון לבצע על פי חוק.
 4. זכויות קניין רוחני
  4.1 האתר ותכניו, לרבות הטקסט, התמונות, סמלי הלוגו, העיצובים, הסימנים המסחריים וכל תוכן אחר המגולם באתר, מוגנים על ידי זכויות הקניין הרוחני של הגופים המוניציפאליים החברים באשכול או של צד שלישי.
  4.2 אנו שומרים לעצמנו כל זכות, בעלות ועניין באתר ובשירותים. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו מקנה למשתמש זכויות קניין רוחני המגולמות באתר ו/או בשירותים, למעט הזכות להשתמש באתר ו/או בשירותים בהתאם לתנאי תקנון זה.
  4.3 המשתמש רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים רק לשימוש אישי ולא מסחרי.
  4.4 לא תאפשר, ולא תאפשר לכל צד אחר לשנות, להעתיק, להעביר, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, להפיץ, לשכפל , לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר, לפרסם, להחכיר או למכור בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, כולו או מקצתו, להשתמש בו לכל מטרה שאינה לשימוש באתר או בשירותים בהתאם לתנאים או לנצל בדרך אחרת כל אחד מתוכן התוכן של אתר ללא רשותנו המפורשת, מראש ובכתב.
 5. הגבלת אחריות
  5.2 השימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה על אחריותך הבלעדית. במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מאחריות, מפורשות או משתמעות, בקשר לאתר האינטרנט ולשירותים ולשימוש שלך בו.
  5.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו נוטלים על עצמנו כל חבות או אחריות לכל
  (א) טעויות, טעויות או אי דיוקים של כל תוכן הכלול באתר;
  (ב) כל הפרעה או הפסקת שידור לאתר האינטרנט של השירותים או ממנו;
  (ג) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה אשר עשויים להיות מועברים אל או באמצעות האתר או השירותים על ידי צד שלישי כלשהו.
  5.2 אתה מסכים כי לא נהיה אחראיים בגין כל הפסד שנגרם, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לכל צד שלישי אחר, ביחס לאתר ו/או לשירותים, ואתה תישא באחריות בלעדית לכל אחת מהחלטותיך שהתקבלו בהסתמך על תוכן האתר ו/או השירותים.
  5.3 בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק מיוחד, נפשי , בריאותי , ישיר, עקיף, מקרי, כספי , מיוחד, עונשי או תוצאתי כלשהו.
  5.4 איננו אחראים לכל בעיה או תקלה טכנית בקווי טלפון או רשת כלשהם, מערכות מקוונות למחשב, שרתים או ספקים, חומרה, תוכנה, כשל עקב בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט (או חוסר נגישות של האינטרנט) או חוסר תאימות בין האתר או השירותים לבין הדפדפן שלך ו/או ציוד אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או סיכון לשימוש שלך באינטרנט.
 6. שירותים או תוכן ו/או פרסום של צד שלישי
  6.1 בעת השימוש בשירותים, אתה רשאי לצפות בתוכן או בשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, לרבות פרסומות וביקורות בנוגע לפלטפורמות של צד שלישי.
  6.2 בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לאמת באופן עצמאי את כל המידע לפני שתסתמך עליו וכל החלטה או פעולה שננקטה על סמך מידע זה הן באחריותך הבלעדית.
 7.  קישורים
  7.1 האתר עשוי להכיל קישורים, תכנים, פרסומות, מבצעים, לוגואים וחומרים אחרים של אתרים או תוכנות אשר מוצעים על ידי צדדים שלישיים (“הקישורים”). אנו מתריעים בפניך לוודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים, תוכנות או חומרים כאלה לפני אחזור, שימוש, הסתמכות או רכישה של כל דבר באמצעות אתרים או תוכנות אלה, או בהתבסס על חומרים אלה. קישורים כאלה מסופקים אך ורק לנוחיות ואתה מסכים כי בשום פנים ואופן לא תטיל עלינו אחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כלשהם הזמינים באתרים או בתוכנות אחרים.
  7.2 הכללת קישורים באתר אינה מהווה אישור, הרשאה, חסות, שיוך או כל קשר אחר בינינו לבין אתרים אלה, תוכנות או מפעיליהם.
  7.3 לא בדקנו את כל הקישורים הללו או את כולם ואיננו אחראים לאף אחד מתוכן האתרים או התוכנה המופנים לכך. אנו מתריעים בפניך כדי לוודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים או בתוכנות כאלה לפני שתשלוף, תשתמש, תסתמך או תרכוש כל דבר באמצעות אתרים או תוכנות אלה. בשום פנים ואופן לא תטיל עלינו אחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים הזמינים באתרים אחרים
  7.4 באחריותך לעיין בתנאים ובמדיניות של אתר צד שלישי זה ואנו ממליצים בחום לעיין בהם בקפידה לפני ההתקשרות עם צדדים שלישיים אלה.
 8. שונות
  8.1 אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לתקן, לשנות או להפסיק, מעת לעת, כל אחד מהפרסומים ו/או השירותים ו/או להציג שירותים חדשים. לא נהיה אחראים לכל הפסד שנגרם לך כתוצאה משינויים כאלה שבוצעו ולא יהיו לך טענות נגדנו בעניין זה.
  8.2 אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת. כאשר נעשה זאת, אנו נספק לך הודעה על ידי פרסום הגרסה העדכנית ביותר ושינוי התאריך בראש דף זה וכל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסום זה. על ידי המשך השימוש באתר לאחר כניסת שינויים כלשהם לתוקף, אתה נחשב כמי שמסכים לתנאים המתוקנים.
  8.3 המשתמש מסכים כי העברת מידע אל האתר או ממנו אינה יוצרת כל קשר החורג מאלו המפורטים בתנאים אלה.
  8.4 תנאים אלה ומדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכמים התקפים היחידים בינינו לבין המשתמש, ושום מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, שאינם כלולים בתנאי מדיניות הפרטיות לא יחייבו את הצדדים.
  8.5 שום כישלון או עיכוב מצידנו במימוש כל זכות, כוח או תרופה על פיהם לא יפעלו כוויתור עליהם, ולא כל מימוש יחיד או חלקי של כל זכות, כוח או תרופה כאמור לא ימנע כל מימוש אחר או נוסף שלהם או מימוש של כל זכות, כוח או סעד אחרים.
  8.6 אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה על פי החוק החל, אזי הוראה זו תוחרג מתנאים אלה ושאר תנאים אלה יפורשו כאילו הוראה זו לא נכללה כך ותהיה ניתנת לאכיפה בהתאם לתנאיה; ובלבד שבמקרה כזה יתפרשו תנאים אלה כך שיתנו תוקף, במידה הרבה ביותר העולה בקנה אחד עם החוק החל ומותר על פיו, למשמעותה ולכוונתה של
 9.  קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים
  האתר רשאי לספק קישורים לאתרי אינטרנט ו/או ליישומים של צדדים שלישיים. האתר אינו שולט באתרים ובאפליקציות כאלה, ולא באיסוף ו/או בשימור ושימוש של נתונים אישיים אודותיך על ידי אתרים ויישומים כאלה, ואנחנו לא אחראים לאתרים ולאפליקציות כאלה, ולא על המדיניות והפעילויות שלהם בנושא פרטיות והגנה על נתונים.
דילוג לתוכן