צוות האשכול

רו"ח
(הנהלת חשבונות)

גד כהן

גזבר

כאמל חאלבי

יועץ משפטי

אלון אשר

מנהלת מחלקת
תיירות

קורל לוי

איכות סביבה וקיימות

מנהלת מחלקת חברה וקהילה

נועה לור- כרמלי

ראש אגף פיתוח
כלכלי

אושרת נגר

מנהלת מחלקת
תחבורה

נוי דגן

מתכללת בריאות

ענת רוזנבלט

מנהלת איתנות של האשכול

מיכל גולדן

ראש מועצה אזורית חוף הכרמל, יו"ר האשכול

אסיף איזק

מנכ"ל האשכול

מילרד תמיר

ראש מטה

גנית קלנר

מנהלת משרד
ואדמיניסטרציה

עדי רוזנפלד

רו"ח
(הנהלת חשבונות)

גד כהן

גזבר

כאמל חאלבי

יועץ משפטי

אלון אשר

מנהלת מחלקת תיירות

קורל לוי

איכות סביבה וקיימות

מנהלת מחלקת חברה וקהילה

נועה לור- כרמלי

ראש אגף פיתוח כלכלי אזורי

אושרת נגר

מנהלת מחלקת תחבורה

נוי דגן

מתכללת בריאות

ענת רוזנבלט

מנהלת איתנות של האשכול

מיכל גולדן

דילוג לתוכן