פיתוח תיירות אזורית

תשתית טכנולוגית

פיתוח פלטפורמות טכנולוגויות ייעודיות

ממשקים ושת"פ

חיזוק יוזמות קיימות וקידום יוזמות חדשות ושיתופי פעולה בין עסקים לבגדלת ההכנסות לעסקים ולרשויות האשכול

מיתוג ושיווק

מיתוג האשכול ושיווק שירותים, עסקים ומיזמים אזוריים תוך חיבור לתחום התיירות ופיתוח כלכלי אזורי

בינוי תשתיות פיזיות

תוכניות בינוי מוכוונות תיירות לרווחת כלל תושבי האזור

דילוג לתוכן