פיתוח כלכלי אזורי

קידום מנועי צמיחה

זיהוי ומינוף יתרונות יחסיים ונכסים אזוריים להגדלת הפעילות הכלכלית באזור וקידום עוגנים כלכליים

שירות כלכלי לרשויות

מיזמים מניבים, מכרזי מדף, צמצום הוצאותת והגדלת הכנסות

זרוע טכנולוגית אזורית

הקמת חממה טכנולוגית לקידום יזמים בתחומי פעילות האשכול

חיזוק עסקים באשכול

תמיכה וחיזוק מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באשכול

מועסקים בנפת חדרה
0
מועסקים במשרדים
0

ענפי תעסוקה עיקריים:
שירותי בריאות רווחה וסעד, מסחר סיטונאי וקמעונאי, תעשייה וחינוך.
להערכתנו עם גידול האוכלוסייה יתווספו במרחב, במהלך עשר השנים הבאות, שטחי תעסוקה
בהיקף של כ 500-700- אלף מ”ר

נפת חדרה שיעור המועסקים לפי ענף כלכלי במרחב, 2021

מוקדי תעסוקה בין חדרה לחיפה

 • אזורי התעשייה הגדולים
  במרחב הם בחיפה
  ובחדרה. בצפון המרחב כ-
  6 מיליון מ”ר לתעסוקה
  בעיר חיפה, ובדרום כ- 1.5
  מיליון מ”ר לתעסוקה
  בעיר חדרה.

 • במרחב כ- 800 אלף מ”ר
  שטחי תעסוקה מהם כ-
  56% שטחי תעשייה
  ומלאכה, כ- 30% משרדים
  שירותים ומסחר והשאר
  מלונאות (בחוף הרכמל
  ובזכרון יעקב).

מרכזי מסחר בסביבה – מצב קיים ועתידי

 • במרחב כ- 25 מרכזים מסחריים קיימים ועוד לפחות 4 מרכזים עתידיים בשטח כולל של כ- 310 אלף מ”ר. חלקם בחיפה וחלקם בחלק הדרומי של המרחב בחדרה.
 • מרכזי המסחר המצליחים יותר באזור הם הגרנד קניון, ועזריאלי בחיפה והמרכזים בעין שמר ובמול החוף, חדרה.

התחלות בנייה לתעסוקה ביישובי האשכול, בעשור האחרון

 • בראשויות האשכול נבנים מידי שנה כ- 6,300 מ”ר תעסוקה
  בממוצע.
 • בשנתיים האחרונות חל גידול בבנייה לתעסוקה) כ- 10 אלף מ”ר בשנה.
 • שיעורי הבנייה למשרדים ותעשייה היו זהים בעשור האחרון) כ- 30% לכל שימוש (ושיעור הבנייה למסחר עמד על כ- 40%.
 • חיפה היא העיר הראשית במרחב, גם לצרכי תעסוקה. התעסוקה בה מגוונת ונוטה למשרדים בהיקף ממוצע של כ- 27 אלף מ”ר בשנה (בעשור האחרון). אחרי חיפה, טירת הכרמל ואור עקיבא עם בניה ממוצעת של כ- 6.5-7 אלף מ”ר בשנה בכל ישוב. בטירת הכרמל התעסוקה מוטת משרדים ובאור עקיבא תעשיה אחסנה ומסחר.

התחלות בנייה לתעסוקה ביישובי אשכול רשויות החוף (מ"ר)

סך היקפי הבנייה לשימושי תעסוקה במרחב

תכניות פיתוח נבחרות באזור

צפון המרחב

 • להלן חלק מהתכניות המשמעותיות באזור הקשורות בהיקפי יח”ד, ובהיקפי שטחים מניבים
  (מלונאות, מסחר, תעסוקה).
 • תכנית 303-0526384 מושב מגדים- מאושרת.
 • תוספת של 96 יח”ד
 • תוספת של 384 חדרי אכסן מלונאי
 • אזור תעסוקה מחלף עתלית 303-0623678 – בתהליך הפקדה – הרחבה בהמשך
 • עתלית חלק דרומי – תכנית מכ/ 381 – מאושרת – הרחבה בהמשך
 • תכנית מתאר עתלית – 303-0161620 – מאושרת
 • תוספת של 3,700 יח”ד
 • תוספת של 78,000 מ”ר לתעסוקה
 • תכנית 303-0891119 – הסתדרת שימושי קרקע בקיבוץ עין כרמל – סטטוס: קיום תנאי סף
 • תוספת של עד 100 חדרי אירוח, אטרקציה תיירותית בשטח של כ- 3,500 מ”ר.

תכנית 303-0526384 מושב מגדים- מאושרת

 • אזור תעסוקה מחלף עתלית 303-0623678 - בתהליך הפקדה – הרחבה בהמשך
 • עתלית חלק דרומי - תכנית מכ/ 381 – מאושרת - הרחבה בהמשך

תכנית מתאר עתלית – 303-0161620 – מאושרת

תכנית 303-0891119 – הסתדרת שימושי קרקע בקיבוץ עין כרמל – סטטוס: קיום תנאי סף

תוספת יח"ד מנחלות עין איילה- 303-0489104 - מאושרת

תכנית מתאר פרדיס

זכרון יעקב – אזור תעסוקה משותף (הרחבה בהמשך)

תכנית מתאר מעיין צבי- 303-0591636 - מאושרת

אזור תעסוקה בנימינה – אור עקיבא - הרחבה בהמשך

מרכז המרחב

 • תוספת יח”ד מנחלות עין איילה- 303-0489104 – מאושרת
 • תוספת יח”ד למגורים ב 90 נחלות
 • תוספת 540 חדרי אירוח
 • תכנית מתאר פרדיס – 353-0271387 – מאושרת
 • 22,000 תושבים בשנת יעד 2035
 • 26.6 אלף מ”ר מסחר
 • 156.7 אלף מ”ר תעסוקה
 • תמל 1069 (פרדיס)הרחבה בהמשך
 • זכרון יעקב – אזור תעסוקה משותף (הרחבה בהמשך)
 • תכנית מתאר מעיין צבי- 303-0591636 – מאושרת
 • הסדרה סטטוטורית לעד 414 יח”ד
 • ביטול אזור התעסוקה
 • 4.6 דונם לשימושי מסחר, תעסוקה, מוסדות ומבני ציבור
 • אזור תעסוקה בנימינה – אור עקיבא – הרחבה בהמשך

דרום המרחב

 • תכנית מתאר כוללנית לג’סר א-זרקא- 353-0191023 – מאושרת
  יצירת מסגרת תכנונית להתפתחות ג’יסר אל זרקא לישוב בן כ- 24,000 תושבים
 • 21.4 אלף מ”ר מסחר
 • 13 אלף מ”ר מסחר ותיירות
 • 22.7 אלף מ”ר תיירות
 • 17 אלף מ”ר תעשייה קלה ומלאכה
 • תכנית מתאר כוללנית למרחב קיסריה 303-0368142 – מאושרת
  מציעה :
  – תוספת של 1,606 יח”ד על הקיים )ליעד של 4,152 יח”ד(
  – תוספת של 672 יחידות אכסון מלונאי
  – תוספת של 5,400 מ”ר מסחר

ובסה"כ באזור, תכניות פיתוח משמעותיות הכוללות:

תכנית מתאר כוללנית לג'סר א-זרקא- 353-0191023 – מאושרת

תכנית מתאר כוללנית למרחב קיסריה 303-0368142 – מאושרת

שוק התעשייה והלוגיסטיקה בישראל – מבט על

כ- 32 מיליון

מ”ר לתעשייה ולוגיסטיקה בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מפרידה בין תעשייה לאחסנה ולוגיסטיקה התעשייה בעיקר בפריפריה:
שיעור גבוה של מ”ר לנפש ושיעור מכלל שטחי התעסוקה

3.5 מיליון

מ”ר שטחי לוגיסטיקה
לא כולל עשרות אלפי מ”ר נוספים במחסנים קטנים בקיבוצים ובמושבים

10%

קצב צמיחה שנתי

80%-70%

באזור נמלי הים ולאורך כביש 6
מעל מחצית מלקוחות הקצה צורכים שטחים של מאות מ”ר בודדים

צירי הביקוש ללוגיסטיקה

נגישות תחבורתית גבוהה וקרבה לנמלים ולמוקדי ייצור

קרבה למרכזי צריכה ולקוחות פוטנציאליים

עלות קרקע אטרקטיבית


קרבה לכוח אדם לתפעול המרכז הלוגיסטי

ההתפתחות המשמעותית צפונה
הייתה “על” ציר כביש מספר 6
בהמשך מתפתחת סביב נמל חיפה
גם מגל השני כמו מבוא כרמל ולאורך ציר

דילוג לתוכן