סביבה וקיימות

טיפול בפסולת

שיפור הטיפול בפסולת, תוך התייעלות וחיסכון כספי לרשויות (יתרון לגודל)

טיפול בגזם

שיפור הטיפול בגזם, תוך התייעלות וחיסכןון כספי לרשויות (יתרון לגודל)

קיימות

קידום מחזור, פעילות יד 2, התייעלות וחסכון אנרגטי

אכיפה סביבתית

חיזוק האכיפה הסביבתית והגדלת האפקטיביות שלה

דילוג לתוכן