חק"ר

(חברה, קהילה, רווחה)

חברה

סנכרון, איגום ומינוף יכולות ומשאבים והנגשתם לציבור, חיבור למוסדות האקדמיה הפועלים במרחב האשכולי וצמצם פערים בין מרכז לפריפריה

קהילה

צמצום פערים וניצול היתרון לגודל בהפעלת תוכניות, שירותים ומיזמים אזוריים תוך קידום לכידות חברתית אזורית, חיבור לתחום התיירות ופיתוח כלכלי אזורי

רווחה

פיתוח שירותים חברתיים בראיה אזורית והנגשתם לכלל תושבי רשויות האשכול

דילוג לתוכן